Tượng Danh Nhân

Đồ đồng mỹ nghệ-các loại tượng danh nhân, tượng bác hồ, tượng các vị vua Việt Nam, tượng quan công bằng đồng đúc

Tượng Vua Lý Thái Tổ

Tượng Vua Lý Thái Tổ

Tượng đồng vua Lý Thái Tổ , kích thước 30, 35, 45....80 cm
Tượng Bác Hồ cao 40cm

Tượng Bác Hồ cao 40cm

Giá: 4,200,000 đ
Tượng Bác Hồ đúc đồng cao 40 cm
 Trang:    1  2  3