Chiêng đồng
Liên hệ
 Chuông đồng đúc sẵn nặng 50kg
Liên hệ
 Chuông đồng nhỏ
2,500,000₫
 Chuông thỉnh loại nhỏ
500,000₫

Chuông, Trống, Khánh, Bản… là các loại pháp khí của Phật Giáo. Còn “chuông, trống Bát Nhã” là danh từ chung để chỉ cho đại hồng chung (chuông rất lớn) và trống lớn, thường được đặt hai bên trái phải của chánh điện, theo cách “tả chung, hữu cổ” nghĩa là bên trái đặt chuông, bên phải đặt trống. Nhiều chùa còn xây tháp an trí, nên nơi đặt chuông trống gọi là lầu chuông trống; lầu chuông (chung lâu); lầu trống (cổ lâu)…

Mỹ nghệ Đông Đô chuyên thi công nội thất đình chùa, nội thất nhà thờ bằng đồng, các sản phẩm thờ cúng bằng đồng như: Chuông đồng, chiêng đồng, khánh đồng, pháp khí thờ, cửa võng....

Những mẫu loại chuông đồng thường được sử dụng trong các chùa chiền, tự viện