Đại bàng tung cánh
Liên hệ
 Tượng con trâu bằng đồng
Liên hệ
 Tượng Huyền Vũ bằng đồng
Liên hệ
 Tượng ngựa bằng đồng
Liên hệ
 Tượng ngựa mạ vàng
Liên hệ
 Tượng rồng mạ vàng 24k
Liên hệ
 Tượng Rùa Đồng
Liên hệ
 Tỳ Hưu mạ vàng cao 27cm
Liên hệ