Các sản phẩm đúc đồng chi tiết, phôi đồng dạng bán tinh : Bạc đồng, đồng cây, đồng tấm, chi tiết đồng rỗng dạng lục giác, bát giác..