Mỹ Nghệ Đông Đô đúc tượng chân dung đức Đạt Lai Lạt Ma

09/11/2013 14:34

Đạt Lai Lạt Ma hay Dalai Lama là danh hiệu của một nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng thuộc trường phái Cách - Lỗ. Theo truyền thống của người Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma là hiện thân lòng từ của chư Phật và Bồ Tát, người chọn con đường tái sinh trở lại kiếp người để cứu vãn chúng sanh. Hiện nay người đã tái sinh tới lần thứ 14, danh hiệu Đạt Lai Lạt Ma cũng được hiểu là Hộ Tín - "người bảo vệ đức tin", Huệ Hải - "biển lớn của trí tuệ", Pháp vương - "vua của chánh pháp"

Đạt lai lạt ma là danh hiệu do vua Mông Cổ (Altan Khan) phong cho phương trượng của trường phái Cách Lỗ vào năm 1578. Đến khi vị Đạt lai lạt ma thứ 5 tái sinh đã trở thành người lãnh đạo chính trị và tinh thần của Tây Tạng. Từ đó trở đi người Tây Tạng xem Đạt lai lạt ma là hiện thân của Quan Thế Âm và ban thiền lạt ma là người phụ chính...

Hiện nay phật pháp nói chung được rất nhiều người đọc, kể cả các nước phương tây (trong đó có cả Mỹ). Vị Đạt lai lạt ma có tầm ảnh hưởng rộng tới nhiều người đọc phật pháp song lại không được sự đồng tình của giới lãnh đạo Trung Quốc chính vì vậy hiện tại ông đang sống lưu vong tại Ấn Độ (từ năm 1959 đến nay) ông đã đi nhiều nước phương tây để pháp thoại. Tại Việt Nam cũng có rất nhiều nghe pháp thoại của đức Đạt lai lạt ma qua sách nói (audio book) ngoài ra Mỹ Nghệ Đông Đô còn nhận được yêu cầu đúc tượng chân dung đức Đạt lai lạt ma thứ 14.

Hình ảnh tượng chân dung đức DALAI LAMA gặp sư phụ HSUAN HUA trong cuộc hành trình tại các nước phương tây

Bài viết khác:
Hơn 500 sản phẩm
Đa dạng mẫu mã, chủng loại
Giá tốt nhất
Cùng một sản phẩm trên thị trường
Giao hàng tận nơi
Trên toàn quốc