Thiềm thừ và sơ lược về tích Lưu Hải hý Kim Thiềm

02/05/2013 12:57

 Theo truyền thuyế dân gian, tài thần có văn tài thần và võ tài thần, nhưng liên quan đến con cóc ( thiềm thừ) thì phải nhắc đến truyền thuyết " Lưu Hải câu cóc" hay còn gọi "lưu hải hý thiềm"

Theo truyền thuyết đạo Giáo, Lưu Hải là một nhân vật thời Ngũ Đại, là người nghĩ ra việc đúc tiền cho dân chúng tiêu dùng. Trong dân gian có bức tranh "Lưu Hải hý Kim Thiềm" mô tả hình tượng Lưu Hải hai tay cầm một xâu tiền, dưới chân có cóc ba chân gọi là Kim Thiềm. Con Cóc này là cóc thần. Nhưng cóc thần có tật ẩn dưới đáy giếng sâu, mỗi lần Lưu Hải muốn gọi cóc thì phải dùng một xâu tiền vàng thì cóc thần mới chịu ra khỏi giếng.

Lại có tích kể rằng nhiều đời sau tại Tô Châu, có một thiếu niên tên là A Bảo, tới gõ cửa nhà đại phú thương gia Bối Hoành Văn, xin làm gia nhân, được thu nhận. A Bảo trở thành người làm thân tín trong nhà. Khi Bối Hoành Văn tính tiền công cho A Bảo thì A Bảo lễ phép khước từ và có chuyện lạ là A Bảo có thể nhịn không ăn mấy ngày liền. Một buổi tối nọ A Bảo kéo nước thì kéo được một con cóc ba chân từ đáy giếng lên. A Bảo mừng như điên dại, và chơi với con cóc bằng một dây ngũ sắc. Cậu thiếu niên nói với Bối Hoành Văn là hắn đã tìm được con Kim Thiềm lạc mất cả năm qua ( Có lẽ Kim Thiềm lạc vào nhà ai thì nhà đó sẽ trở thành đại phú, nhưng không thấy nhắc đến sau khi kim thiềm bị mang đi nhà đó có nghèo đi không :) ). Lúc đó cả làng tới xem Kim Thiềm, đứng giữa người làng A Bảo vác kim thiềm bay lên mây  biệt tích, vì vậy mà người làng cho rằng A Bảo là hậu thân của thần tài Lưu Hải, cải trang đi tìm Kim Thiềm mang về trời. Chữ cóc vàng ở Việt Nam cũng bắt nguồn từ tích  này.

Tại sao cóc vàng lại có 3 chân?

Theo truyền thuyết của người Hoa, thì thiềm thừ hay cóc vàng, cóc ba chân, vốn là yêu tinh được tiên ông Lưu Hải thu phục, Lưu Hải vốn là đệ tử của Lã Động Tân ( Một trong 8 vị tiên ) ông thích chu du tứ Hải, hàng yêu phục ma, tạo phúc cho nhân thế. Lúc Lưu Hải dùng kế hàng phục được yêu tinh cóc, nó đã bị thương và cụt mất một chân nên về sau cóc vàng theo tích " Lưu Hải hý Kim Thiền" chỉ còn có có 3 chân. Sau khi theo Lưu Hải cóc vàng chuyên nhà ra tiền để giúp người dân nghèo nên được gọi là Chiêu tài thiềm ( Cóc vàng mời gọi tiền tài) 

Bài viết khác:
Đa dạng sản phẩm
Đầy đủ mẫu mã tại cửa hàng
Giao hàng miễn phí
Giao tận nơi trên toàn quốc
Dịch vụ uy tín
Đổi sản phẩm khác trong  24h